Net een stapje voor met de STARR methode

Waaruit blijkt dat dat je kwaliteit is?
‘Goed, ik lees op je cv dat je goed bent in samenwerken. Kun je me een voorbeeld geven waar dat uit blijkt?’  ‘Eh, een voorbeeld….. eh.. nou…..ik kan gewoon goed met anderen overweg en kan gewoon samenwerken, een voorbeeld pff.. .’
Dit wil je niet tijdens je sollicitatiegesprek, dichtklappen omdat je niet direct een voorbeeld weet te geven bij een competentie.

Herkenbaar
Om eerlijk te zijn, dit overkomt ons bijna allemaal wel een keer, mij in elk geval wel. Ik kan me nog wel een gesprek herinneren, waarbij ik achteraf dacht: Dit had ik anders kunnen zeggen, dit voorbeeld had ik vooraf moeten bedenken. Achteraf weet je het vaak wel, ik had het dus beter voor kunnen bereiden. Voorbereiding is het halve werk.

Krachtige voorbeelden geven bij je kwaliteiten
Maar hoe pak je dat dan aan die voorbereiding? In dit blog gaan we in op de STARRmethodiek.  Doorgaans vraagt de werkgever om wat kwaliteiten, maar ook om toelichting van deze kwaliteiten. ‘Noem eens voorbeelden bij die kwaliteit’, is een van de lastigere sollicitatievragen. In dat geval hanteert de werkgever de STAR Methode. De werkgever weet hoe de methode werkt, dus als sollicitant is het belangrijk dat ook jij de STARR- methode kent. Je kunt jezelf dan goed voorbereiden op de vragen als: ‘waar blijkt uit dat je goed kunt …….

STARR-methode

STARR staat voor:

Situatie Wat was de situatie waarin het voorbeeld zich afspeelde? Benoem tijd, plaats en wie betrokken waren.
Taak Wat was jouw taak of rol?
Actie Welke actie heb je ondernomen?
Resultaat Wat was het resultaat?
Reflectie Denk je achteraf gezien dat je juist hebt gehandeld?

 

De kern van de STARR–methode is dat situaties uit het recente verleden een goede voorspeller zijn voor toekomstig handelen. En dat is juist de taak van de recruiter, hij zoekt de juiste persoon op de juiste plaats. Door gebruik te maken van de STARR-methode tijdens sollicitatiegesprekken kan hij gedrag in de toekomst ‘voorspellen’ door te vragen naar gedrag en resultaten uit het verleden.

Niet elk recruiter zal de complete STARR-methode gebruiken. Maar, de vraag ‘wat zijn je competenties’ is wel een veel gestelde vraag. De vervolgvraag is 9 van de 10 keer, ‘waar blijkt dat uit dat je goed kunt ‘samenwerken’ bijvoorbeeld. En dan helpt het jou om de STARR voorbereid te hebben, zodat je een duidelijk en concreet voorbeeld hebt.

En die ene keer dat de recruiter niet doorvraagt naar een voorbeeld, kun je zelf gelijk een voorbeeld geven aan de hand van de STARR-methode. Daarmee onderscheid je je van de overige sollicitanten en laat je zien dat je zelfkennis hebt.

In de praktijk

De theorie is helder, de STARR gebruik je om een krachtig en recent voorbeeld te geven bij je competenties. Hoe bedenk je een goed en krachtig voorbeeld. Wanneer is het duidelijk en concreet genoeg? Om je op weg te helpen delen we hierbij een voorbeeld:

De competentie in dit voorbeeld is samenwerken.

Situatie

De situatie speelde zich in 2016 af bij mijn huidige werkgever. Ik werd gevraagd om een nieuwe training op te zetten, samen met collega’s. In afstemming met mijn manager heb ik een aantal collega’s benaderd, om dit samen op te zetten. De kaders voor deze training zijn aangegeven door mijn manager. Waarbij het doel was dat deze training binnen 4 maanden zou starten.

 

 

Taak

Mijn taak was om de training op te zetten, de werkgroep te leiden, te coördineren en mijn collega’s erbij te betrekken, ook om zo het draagvlak voor deze nieuwe training te vergroten.

 

 

 

Actie

Mijn actie was om een werkgroep op te zetten. In de eerste sessie met name te brainstormen met elkaar, om vervolgens gerichte acties uit te kunnen zetten. Waarbij ieder zijn of haar taak had. Het hele proces heb ik gecoördineerd, ik zorgde ervoor dat alle individuele acties bij elkaar kwamen.

 

 

 

Resultaat

Doordat iedereen betrokken werd en zich daardoor ook betrokken en verantwoordelijk voelde hebben we in korte tijd ideeën kunnen verzamelen, externe partijen kunnen spreken en zo een plan aan kunnen leveren aan het management. De training is na 4 maanden van start gegaan. 

 

 

 

Reflectie

Bij een volgende soortgelijke situatie zou ik het op dezelfde manier aanpakken. Wat ik anders zou doen is het hele team vragen wie er mee wil denken, in plaats van zelf collega’s te vragen. Dit om nog meer draagvlak te creëren.

Deze stap wordt overigens niet vaak gevraagd bij selectiegesprekken, maar wel goed om zelf ook te analyseren en eventueel op voorbereid te zijn, mocht er wel een vraag over komen.

 

STARR Tegels
De STARR-tegels (zie afbeeldingen bij bovenstaand voorbeeld) zijn ideaal om de STARR-methode mee te oefenen.

Deze STARR-tegels zitten in “Het Grote Sollicitatiespel”, het spel wat jou helpt om je goed voor te bereiden op jouw sollicitatiegesprek. Letterlijk stap voor stap oefen en leer je deze methode.

Als je eenmaal je kwaliteiten goed in beeld hebt, kun je vervolgens de tegels gebruiken om een voorbeeld erbij te bedenken (eventueel samen met een trainer, loopbaanbegeleider, sollicitatiebuddy, etc.). Je kunt de tegels op de grond leggen en zo stap voor stap (letterlijk) de STARR-methode doorlopen. Het helpt als je als trainer of coach feedback geeft, op zo’n manier dat het voorbeeld van je kandidaat, kort en bondig wordt, maar wel de hele situatie weer geeft.

Door het gebruik van de STARR-tegels leer je de STARR-methode op een andere manier, waardoor je het makkelijker onthoudt en dus beter de vraag: waaruit blijkt dat je competentie x makkelijker en rustig kunt beantwoorden!

2018-03-08T20:25:01+00:00